KMS TECHNOLOGY VIỆT NAM


“KMS Technology Vietnam tổ chức 𝐂𝐨́ 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐓𝐚̂́𝐭 ngay tại trụ sở công ty, “hô biến” chiến dịch thành một hoạt động nội bộ ý nghĩa, đây là dịp để chúng tôi chung tay vì cộng đồng trong công cuộc kêu gọi bảo vệ môi trường xanh”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *