ANH ĐỨC – TIKTOKER & RUNNER GIA ĐÌNH SONGOKU


Riêng môn chạy, để tự xỏ giày vào là khó nhất. Chạy được 5km mỗi ngày thì chỉ chưa đầy 2% thế giới làm được. Chạy được 10km mỗi ngày thì càng hiếm hơn. Chạy 21km thì bạn là elite. Chạy 42km mỗi ngày thì khả năng bạn có thể bước vào “ngôi đền của các huyền thoại””. Có thói quen dậy sớm chạy bộ như kiểu Tôn Ngộ Không vượt qua 80 kiếp nạn “tu thành Chánh Quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *